Egy felkészülés története
Masters VB 2023. Wieliczka

A súlyemelést rendhagyóan késői életkorban, egy meglehetősen előrehaladott kondicionális háttérrel kezdtem. Ezt előző sportágamból, az erőemelésből „hoztam”, ami egyrészt roppant hasznos volt, másrészt nem várt zökkenőket eredményezett. A technika elsajátítása, majd beidegzése alatt „túl erős” voltam ahhoz, hogy ne kezdjek el túl korán versenyezni. Melynek későbbi kihatásait (pl. nem kellően, vagy nem helyesen rögzült végrehajtási modell) nem kevés extra idő és erőfeszítés révén sikerült korrigálnom. Ez akár tanulságul is szolgálhat a hozzám hasonló esetekre.

Év elején számos, jól körülhatárolt célt határoztunk meg úgy a technikai végrehajtás, mint a teljesítmény és a versenyzés terén. Technikailag több olyan korrekciót kellett végrehajtanunk, melyek az előzőekben említettek alapján váltak szükségessé. Az egyik legfontosabb felismerésünk a szakítás, illetve a kilökés gazdaságosságát érintette. Korai edzésidőszakomban ösztönösen arra törekedtem, hogy a súlyt a lehető legmagasabbra emeljem. Ez elméletileg akár jól is hangzana, de ha átgondoljuk a súlyemelő mozgások szerkezetét, biomechanikai jellemzőit, egyértelművé válik, hogy a teljesítmény egyik kulcsa a súlyzó legrövidebb úton való mozgatása. Azaz a „fejem fölé emelem” és a „mélyen és gyorsan aláérkezem” között kellett egy megfelelő összhangot létrehoznunk. Nagyon magasra, szó szerint közvetlenül fej fölé akartam emelni, s ez is idegződött be. Ezt váltotta fel a „rúdra támaszkodva, a gravitációt és a vállöv izmainak dinamikus munkáját használva érkezem kellő mélységben a rúd alá” korrekció. Különböző rávezető gyakorlatokkal, folyamatos kontroll és instrukciók mellett határozott haladást értünk el, de még nem értünk a folyamat végére. Szub-maximális, maximális terhelésnél még hajlamos vagyok visszanyúlni a régi mozdulatokhoz. Ez is azt igazolja, hogy egy beidegződött, helytelen mozgásrész kijavítása és kellő mélységű beidegzése időhöz, nem is kevés időhöz kötött.

Alapos megfontolás után áttértünk a helyből kilökésre a lökés versenygyakorlatában. Sokat dolgoztam, olykor kínlódtam az ollózó kilökéssel, melyet a súlyemelők döntő többsége használ. Az ollózás több, mint 1 éves csiszolás, javítás után sem hozta meg a várt  technikai színvonalat, így új fejezetet kezdtünk. Nem volt könnyű a kezdet a helyből lökésekkel, de a tanulási folyamat, a közepes feletti, majd szub-maximális súlyokon való alkalmazás sikere meggyőző volt. Legutóbbi versenyem, az augusztusi Masters VB (erről az írás második felében lesz szó) beigazolódott, hogy a döntés helyes volt. Még bőven a tanulás-korrekció-beidegzés láncban voltam, de már magabiztosabban teljesítettem, s régen várt egyéni rekordot emeltem. Ollózó „koromban” nem egy esetben vették el kilökéseimet, mára ez úgy tűnik, eltűnt. A sors furcsa fintora, hogy az IWF sok évtized után, 2024-től végre eltörli a belenyomás miatti gyakorlat elvételeket. Ettől függetlenül, a helyből kilökés biztonságot, magabiztosságot hozott nemcsak technikailag, hanem pszichésen is. Ebből a technikai váltásból azt tanultam meg, hogy adott esetben átgondoltan, de bátran változtassunk, alkalmazzunk akár jelentős változtatásokat is. A legtöbb esetben nincs komoly vesztenivaló…

Foglalkoztunk (bár talán nem eleget) a szakítás, lökésfelvétel, illetve helyből kilökésben alkalmazott szétugrással, annak is elsősorban a dinamikájával. A telitalpra érkező, határozott, azaz kifejezetten dinamikus szétugrás több funkcióval bír (talán majd egyszer beszélgetünk erről), melyek között az egyik egy olyan technikai jellegű felismerést eredményezett számomra, amit addig nem fedeztem fel. Arról van szó, hogy a rendkívül dinamikus talajra érkezés – amikor „megszólal” a szétugrás – olyan következő mozgásfázisokat rendez össze, tesz hatékonyabbá szinte automatikusan, mint például a fej feletti munka, azaz a karok erőteljes nyújtása, vagy a gyors és kellően mély alámenetel.

Edzésmódszereinkben követtük a megszokott előkészítő időszak-versenyidőszak periodizációs modellünket. Azaz az előkészítő időszakot a nagy terjedelem (magas ismétlésszámok, közepes fogásszámok) valamint közepes intenzitás, míg a versenyidőszakot a lecsökkent terjedelem (alacsony ismétlésszámok, némileg megnövelt fogásszámok) és magas intenzitás jellemezte.

Az előkészítő időszak második felében (átmenet a versenyidőszak jellegű edzésmunkába) valamint a versenyidőszakban a 2 ismétlésszámok kiemelt jelentőséggel bírnak. Az elmúlt több, mint egy esztendőben azt tapasztaltuk, hogy ezek a duplák adott intenzitás felett már nem igazán működtek megfelelően (elsősorban koncentrációs okokból), így egy ún. „elnyújtott duplákat” kezdtünk alkalmazni. Ami azt jelentette, hogy adott duplákat két 1-es ismétlésszámmal végzett emelésre bontottuk, köztük maximum 1 percnyi pihenővel. Ez, így, a szub-maximális és maximális terhelési zónában ragyogóan működött, és a gyakorlatbiztonság javításában jelentős előrelépést hozott.

Az alábbi táblázat mutatja az eredményeket:

Ami még fontos volt , hogy januártól augusztusig, azaz a VB-ig tartó időszakban, nem mulasztottam edzést. Ha fáradt voltam, ha fájt valami, vagy, ha egyszerűen csak nem volt aznap csúcs hangulatom az edzéshez (van ilyen…) akkor nem az edzés maradt el, hanem apró, de a fő irányokat megtartó változtatásokat eszközöltünk. Szem előtt tartva, hogy bármely kialakult alkalmazkodás abszolút érzékeny az edzéskihagyásokra. A VB után 1 hét átmeneti időszakot tartottunk, mely alatt kiegészítő gyakorlatokat végeztem csekély terheléssel, majd nekiálltam a magyar bajnoki felkészülésnek.

Fehér Tímea